WARSZTAT: ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM

  • Dla kogo: Kadra zarządzająca
  • Czas i zakres: Dostosowany od indywidualnych potrzeb Klienta
  • Metoda pracy: Doradztwo, warsztaty, coaching
  • Moduły:
  1. CELE I ZALEŻNOSCI W ZESPOLE
  2. ANALIZA PODZIAŁU RÓL I PODZIAŁU ZADAŃ
  3. ROZWÓJ ZESPOŁU
  4. KOMPETENCJE COACHINGOWE ZESPOŁU
  5. ZADANIA MANAGERA

Doświadczenie Biznesu:
Nie znajdujemy czasu na analizę własnych działań.

Nie wiemy, ILE PŁACIMY za błędne decyzje i działania (straty finansowe, koszt utraconych możliwości, demotywacja zespołu, etc.).

Korzyści z doradztwa dla Was:
Rzetelna, kompleksowa analiza podejmowanego przez Was wysiłku

i zaangażowania da Wam spójne i dobre działania przekładające się na zyski.

Zapraszamy do konsultacji, ENTERPRISEHOUSE.PL