WARSZTAT: ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ

 • Dla kogo: Kadra zarządzająca
 • Czas i zakres: Dostosowany od indywidualnych potrzeb Klienta
 • Metoda pracy: Doradztwo, warsztaty, coaching
 • Moduły:
 1. ANALIZA MISJI I WIZJI POD KĄTEM SPÓJNOŚCI DZIAŁAŃ I KOMUNIKACJI W FIRMIE ORAZ Z RYNKIEM
 2. ANALIZA SWOT / MOCNYCH, SŁABYCH STRON, SZANS I ZAGROŻEŃ ORGANIZACJI
 3. ANALIZA POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO, BARIER I OGRANICZEŃ FIRMY
 4. ANALIZA PROGNOZ FINANSOWYCH
 5. ANALIZA CELÓW I DZIAŁAŃ W OBSZARZE FINANSÓW, MARKETINGU, PROCESÓW WEWNĘTRZNYCH, ROZWOJU
 6. ANALIZA PROCESÓW W ORGANIZACJI
 7. ANALIZA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ, RÓL I OBOWIĄZKÓW
 8. OPRACOWANIE BIZNES PLANU

Doświadczenie Biznesu:
Nie znajdujemy czasu na analizę własnych działań.

Nie wiemy, ILE PŁACIMY za błędne decyzje i działania (straty finansowe, koszt utraconych możliwości, demotywacja zespołu, etc.).

Korzyści z doradztwa dla Was:
Rzetelna, kompleksowa analiza podejmowanego przez Was wysiłku

i zaangażowania da Wam spójne i dobre działania przekładające się na zyski.

Zapraszamy do konsultacji, ENTERPRISEHOUSE.PL