Sprzedajemy aktywnie, czy biernie? Która forma pomoże Ci zwiększyć udziały
w rynku? Pukajcie, a otworzą Wam? Czy siedź w kącie a znajdą Cię?

Sprzedaż aktywna

To sprzedaż wychodząca z inicjatywą. To wychodzenie poza sferę komfortu i podejmowanie ryzyka usłyszenia odmowy. To świadome zarządzanie działaniami sprzedażowymi.  Zarządzanie to stawianie celów, identyfikowanie zasobów, realizowanie strategii, zarządzanie ryzykiem, mierzenie rezultatów. Są to świadomie podejmowane działania wyjścia z informacją do klienta poza ramy firmy. To świadomość lejka sprzedażowego, który mówi, iż statystyki są nieubłagalne. Na 100 rozmów, 10 prezentacji, 1 umowa. To podejście: „Szukajcie, a znajdziecie”, „Pukajcie, a otworzą Wam”.

Sprzedaż pasywna / bierna

To reagowanie na zapytania klienta udzielaną informacją, wskazówkami, poradą, etc. Poprzestawanie na marketingu szeptanym bez stymulowania go. To pozostawanie w strefie komfortu i niepodejmowanie ryzyka usłyszenia odmowy (różne od unikania i minimalizowania tego ryzyka). To działania operacyjne / bieżące stanowiące głównie odpowiedź na zapytania klientów. Jedno zapytanie – jedna odpowiedź. Im mniej zapytań tym mniej sprzedaży. Im mniejszy popyt, tym słabsze wyniki. To podejście „Siedź w kącie a znajdą Cię”.

Apogeum możliwości, czy promil możliwości?

Niejednokrotnie właściciele firm sądzą, iż ich biznesy osiągnęły pułap możliwości rynkowych. Doszliśmy do ściany, twierdzą. Po analizie jakościowej i ilościowej prowadzonych przez nich działań okazuje się, iż wykorzystały zaledwie znikomy promil możliwości wychodzenia poza firmę z informacją o ofercie.

Pytania pomocnicze:

  1. Które działania sprzedażowe zakwalifikujesz do sprzedaży aktywnej, które do sprzedaży biernej?
  2. Ile realnego czasu przeznaczasz na aktywne działania sprzedażowe (w ciągu dnia / w tygodniu / w miesiącu)
  3. Jakie działania możesz podjąć, by zintensyfikować sprzedaż aktywną?

 

ZESPÓŁ  ENTERPRISEHOUSE.PL
Konsulting zarządzania i rozwoju. Pomożemy Ci sprzedawać aktywnie 🙂