SPRZEDAŻ AKTYWNA, CZY PASYWNA?

Sprzedajemy aktywnie, czy biernie? Która forma pomoże Ci zwiększyć udziały w rynku? Pukajcie, a otworzą Wam? Czy siedź w kącie a znajdą Cię? Sprzedaż aktywna To sprzedaż wychodząca z inicjatywą. To wychodzenie poza sferę komfortu i podejmowanie ryzyka usłyszenia odmowy. To świadome zarządzanie działaniami sprzedażowymi.  Zarządzanie to stawianie celów, identyfikowanie zasobów, realizowanie strategii, zarządzanie ryzykiem, […]

GDZIE KUCHAREK SZEŚĆ…

Podział ról i obowiązków, a także zakresu kompetencji i odpowiedzialności w obszarze podejmowania decyzji stanowi w niejednej formującej się firmie nie lada wyzwanie. Wiąże się bowiem zarówno ze stawaniem wymagań sobie nawzajem, ponoszeniem konsekwencji w wypadku niewywiązania się ze zobowiązań, jak i umiejętnością stawiania granic. Mówiąc krótko wymaga od nas świadomości, dojrzałości i asertywności, a […]