WARSZTAT: PODNOSZENIE EFEKTYWNOŚCI WŁASNEJ – ACTION LEARNING

WARSZTAT: PODNOSZENIE EFEKTYWNOŚCI WŁASNEJ – ACTION LEARNING Dla kogo: Kadra zarządzająca Czas i zakres: Dostosowany od indywidualnych potrzeb Klienta Metoda pracy: Doradztwo, warsztaty, coaching zespołowy Moduły: DOBRY LIDER DOBRY ZESPÓŁ DOBRA SPRZEDAŻ DOBRE RELACJE Z NASTOLATKIEM Doświadczenie Biznesu: Nie znajdujemy czasu na analizę własnych działań. Nie wiemy, ILE PŁACIMY za błędne decyzje i działania (straty finansowe, koszt utraconych możliwości, […]

WARSZTAT: ZARZĄDZANIE KOMUNIKACJĄ W ORGANIZACJI, Z KLIENTEM I Z RYNKIEM

WARSZTAT: ZARZĄDZANIE KOMUNIKACJĄ W ORGANIZACJI, Z KLIENTEM I Z RYNKIEM Dla kogo: Kadra zarządzająca Czas i zakres: Dostosowany od indywidualnych potrzeb Klienta Metoda pracy: Doradztwo, warsztaty, coaching Moduły: PLANOWANIE I LOGISTYKA KOMUNIKACJI PODNIESIENIE OSOBISTYCH UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNYCH ASPEKTY I OBSZARY KOMUNIKACJI Doświadczenie Biznesu: Nie znajdujemy czasu na analizę własnych działań. Nie wiemy, ILE PŁACIMY za błędne decyzje i działania (straty […]

WARSZTAT: ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM

WARSZTAT: ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM Dla kogo: Kadra zarządzająca Czas i zakres: Dostosowany od indywidualnych potrzeb Klienta Metoda pracy: Doradztwo, warsztaty, coaching Moduły: CELE I ZALEŻNOSCI W ZESPOLE ANALIZA PODZIAŁU RÓL I PODZIAŁU ZADAŃ ROZWÓJ ZESPOŁU KOMPETENCJE COACHINGOWE ZESPOŁU ZADANIA MANAGERA Doświadczenie Biznesu: Nie znajdujemy czasu na analizę własnych działań. Nie wiemy, ILE PŁACIMY za błędne decyzje i działania […]

WARSZTAT: STRATEGIA MARKETINGOWA

WARSZTAT: STRATEGIA MARKETINGOWA Dla kogo: Kadra zarządzająca Czas i zakres: Dostosowany od indywidualnych potrzeb Klienta Metoda pracy: Doradztwo, warsztaty, coaching Moduły: ANALIZA RYNKU NA KTÓRYM DZIAŁA FIRMA ANALIZA OBECNYCH, POTENCJALNYCH ORAZ DOCELOWYCH KLIENTÓW FIRMY ANALIZA KONKURENCJI ANALIZA I STRATEGII KONKUROWANIA ANALIZA PROMOCJI I REKLAMY Doświadczenie Biznesu: Nie znajdujemy czasu na analizę własnych działań. Nie wiemy, ILE […]

WARSZTAT: ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ

WARSZTAT: ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ Dla kogo: Kadra zarządzająca Czas i zakres: Dostosowany od indywidualnych potrzeb Klienta Metoda pracy: Doradztwo, warsztaty, coaching Moduły: ANALIZA MISJI I WIZJI POD KĄTEM SPÓJNOŚCI DZIAŁAŃ I KOMUNIKACJI W FIRMIE ORAZ Z RYNKIEM ANALIZA SWOT / MOCNYCH, SŁABYCH STRON, SZANS I ZAGROŻEŃ ORGANIZACJI ANALIZA POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO, BARIER I OGRANICZEŃ FIRMY ANALIZA PROGNOZ […]