INTYMNE ZWIĄZKI DDA

Dorosłe dzieci alkoholików nie miały dobrego wzoru funkcjonowania rodziny. Bliskość nie kojarzy im się dobrze, najczęściej utożsamiają ją z kontrolą, silną lojalnością, brakiem sekretów, czasem agresją. W domu Anety, która obserwowała jak świat matki kręci się wokół picia ojca, miłość oznaczała poświęcenie, wyrzeczenie się siebie i cierpienie. Dokonywało się to w izolacji od świata, bez […]

SPRZEDAŻ AKTYWNA, CZY PASYWNA?

Sprzedajemy aktywnie, czy biernie? Która forma pomoże Ci zwiększyć udziały w rynku? Pukajcie, a otworzą Wam? Czy siedź w kącie a znajdą Cię? Sprzedaż aktywna To sprzedaż wychodząca z inicjatywą. To wychodzenie poza sferę komfortu i podejmowanie ryzyka usłyszenia odmowy. To świadome zarządzanie działaniami sprzedażowymi.  Zarządzanie to stawianie celów, identyfikowanie zasobów, realizowanie strategii, zarządzanie ryzykiem, […]

ŻYĆ, KIEDY SPADASZ GŁOWĄ W DÓŁ

Pozwól mi pogrzebać rodziców Przypuszczam, że jest wiele odpowiedzi na pytanie, jak wyjść z takiej sytuacji. Każdy sam ze sobą musi się borykać. Ale jest też taka jedna podpowiedź, propozycja. Otóż, jeżeli spadam i to spadam coraz szybciej, to istnieje coś takiego jak przyspieszenie. Przyspieszam –  jest zatem jakiś kierunek w którym lecę, skądś jestem przyciągany. […]

SKRĘPOWANI DZIEĆIŃSTWEM

Nie wszyscy rodzice są w stanie zaspokoić podstawowe potrzeby dziecka. Powody tego mogą być różne: uzależnienia, choroby psychiczne, bieda. Mówi się wówczas o dysfunkcjonalności rodziny. Dzieci, które zostały wychowane w takiej rodzinie, mają wiele cech wspólnych. Dominującymi uczuciami towarzyszącymi dzieciom dorastającym w domu, w którym istnieje problem alkoholowy, są: lęk, brak poczucia bezpieczeństwa, przewidywalności, permanentny stan […]

STŁUMIONE TREŚCI PRZENIKNĄ DO NASZEGO ŻYCIA

Czasami, by uniknąć bólu, nieświadomie fałszujemy naszą historię, wypierając zbyt bolesne i trudne wspomnienia. Ale nawet jeśli zafałszujemy naszą historię, tak że nie będziemy mogli jej „odczytać” w sposób obiektywny i pozytywny, wcześniej czy później stłumione treści zaczną przenikać do naszego codziennego życia. Będziemy odczuwać pokusę nieustannego opowiadania o sobie z podawaniem coraz większej liczby […]

BÓG, ANI RODZIC, ANI PRZYTULANKA

Bóg istnieje niezależnie od tego, czy i jak Go sobie wyobrażamy. Nie jest nam dany w bezpośrednim doświadczeniu, dlatego tworzymy sobie jakieś Jego obrazy, przez które staje się nam bliski. Na kształtowanie Jego obrazu największy wpływ mają postawy rodziców, kultura, osobowość oraz indywidualne doświadczenia życiowe. To, jaka „twarz” zostaje przypisana Bogu, zależy od tego, który […]

NIE BĄDŹ NIEWOLNIKIEM WSPOMNIEŃ

Mówi się, że DDA mają szczególne trudności ze swoją emocjonalnością. Czy to prawda? Bardzo złe wrażenie robi na mnie określenie DDA. Brzmi bardzo technicznie. By je zrozumieć, trzeba najpierw wytłumaczyć, że jest to żargon psychologiczny. Skrót DDA stygmatyzuje, piętnuje. Ma on uzasadnienie raczej w kręgu profesjonalistów. Do każdego człowieka należy podchodzić indywidualnie. Emocjonalność DDA, wbrew […]

SZCZĘŚLIWY CZŁOWIEK, KTÓRY ROZUMIE SENS WYDARZEŃ

Nasza przeszłość składa się z wielu wydarzeń, zarówno zbiorowych jak i indywidualnych, których sens najlepiej odkrywać etapami. Uporządkujmy je, a odnajdziemy szczęście. Posegregujmy je tak, jak segregujemy rozsypane perły, z których jedne wyrzucamy, bo są bezwartościowe, a inne zostawiamy, bo są cenne. W ten sposób powstaje nowy, piękny sznur pereł. Takie działanie zakłada pewne ryzyko, […]

W STRONĘ DOROSŁOŚCI, POŻEGNANIE Z ETYKIETKĄ DDA

Pracuję w poradni, która specjalizuje się w pracy z osobami z syndromem Dorosłego Dziecka Alkoholika. Większość moich pacjentów na pierwszym spotkaniu mówi o sobie: „jestem DDA”, „jestem DDD”. Sama używam tych określeń często, choć ich nie lubię. Tymczasem, głównym celem mojej pracy jest sprawienie, aby określenie DDA było jedynie fragmentem historii i tożsamości osoby, aby […]

O TERAPII SŁÓW KILKA

Wiele osób demonizuje terapię lub ma wobec niej nierealistyczne oczekiwania. Z jednej strony trudno się na nią zdecydować, a z drugiej łatwo nią rozczarować. Warto zatem uświadomić sobie, czym jest, a czym nie jest psychoterapia. CO TERAPII NIE ZASTĄPI Sporadyczne spotkania z psychologiem bądź okazjonalne wizyty w ośrodkach interwencji kryzysowej mogą dostarczać motywacji, ale nie […]